สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ/IEP/หุ่นยนต์ และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2564

📌สรุปข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
✅ นักเรียน ม.1 ห้องเรียน IEP / ปกติ / หุ่นยนต์ (ความสามารถพิเศษ, ในเขตฯ, นอกเขต, และเงื่อนไขพิเศษ) และ ม.4 ห้องเรียนปกติ (จบจากโรงเรียนอื่น-พ.ส. และ เงื่อนไขพิเศษ)
🌎 ข้อมูลจากการรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 – 28 เมษายน 2564
————-
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
📋 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา