แจ้งกำหนดการ-ตารางเรียน ปรับพื้นฐาน ม.1 ห้องเรียน INTER/EP และ ม.4 ห้องเรียน EP/IEP ปีการศึกษา 2564

📌 แจ้งกำหนดการ-ตารางเรียน โครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (เรียนปรับพื้นฐาน) ปีการศึกษา 2564 ม.1 ห้องเรียน INTER/EP และ ม.4 ห้องเรียน EP/IEP
🌏 ปรับเปลี่ยนเป็นเรียน Online ผ่านระบบ “PS.Online Learning” ใน Google Classroom, Google Meet
⚠ ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. 64
✅ ม.1 ห้องเรียน INTER ตารางเรียน https://bit.ly/3356TXP
✅ ม.1 ห้องเรียน EP ตารางเรียน https://bit.ly/3t4ozgV
✅ ม.4 ห้องเรียน EP ตารางเรียน https://bit.ly/3eJ29N3
✅ ม.4 ห้องเรียน IEP ตารางเรียน https://bit.ly/3aUgAMY
‼️ รายชื่อแยกตามห้องเรียน และวิธีเข้าเรียน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โปรดติดตามประกาศต่อไป
……………
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
📋 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา