ประกาศรายชื่อ นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ห้องเรียน EP และ IEP ปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศรายชื่อ นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ห้องเรียน English Program และ Intensive English Program ปีการศึกษา 2564
🌎 ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/39Usnub
✅ รายงานตัว วันที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 3 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
✅ มอบตัว วันที่ 11 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. ณ Food Court อาคาร 5 ชั้น 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
⚠ ** หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา