ประกาศรายชื่อ “#สำรอง” นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ห้องเรียน EP และ IEP ปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศรายชื่อ “#สำรอง” นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ห้องเรียน English Program และ Intensive English Program ปีการศึกษา 2564
🌎 ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3s1BqzC
✅ ให้ไปรายงานตัว วันที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 (#แก้ไขตามที่แจ้งนี้ #ยึดถือวันเวลาตามประกาศฉบับเต็ม)
⚠ ** หากไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การสำรองและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา