พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
โดยมีนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ชจญ.น.3 กับนายภูิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เป็นผู้ร่วมลงนาม ทั้งนี้นายสมปอง คงอยู่ ผจก.บน.3.1 พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<