การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส(la fête annuelle 2020) ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงาน “A SUIC, le​ français, c’est​ amusant”
โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 31 โรงเรียน  ผลการแข่งขัน  นางสาวพลอยพรรณ นามไพโรจน์
นักเรียนชั้น ม.6/5 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาจากคลิปวิดีโอภาษาฝรั่งเศส (le concours de clip vidéo)
ได้รับเกียรติบัตรเงินและรางวัล 3,000 บาท
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<