การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรมและชุมนุมดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์
จัดการแสดง ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์”
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน จัดโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
โดยทางโรงเรียนได้นำการแสดงชุด สืบสานพระราชปณิธานแผ่นดินธรรม ที่แสดงผ่านบทเพลงกลองยาวเฉลิมพระเกียรติ
และบทเพลงราชาทรงพระเจริญ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งแสดงถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผนดินโดยธรรม
อันจะนำมาซึ่งความสุขของพสกนิกรชาวไทย และการแสดงชุดม่วนซื่นเซิ้งสะออน เป็นการแสดงวงโปงลางสลับกับเพลงลูกทุ่ง เข้าแสดงในงาน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<