ทัศนศึกษาระดับชั้นม.5 แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัดโครงการทัศนศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ เข้าทัศนศึกษาที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย(แบงค์ชาติ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับความรู้การออมและวางแผนการเงิน โดยจำลองนิทรรศการจาก INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารที่สามารถนำไปต่อยอดการศึกษาต่อไปได้ในอนาคต
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<