โครงการศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดโครงการศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนเทคโนโลยี
และนักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในห้องสตูดิโอ รายการโต๊ะข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
และ บริษัท BEC TERO RADIO คลื่น HITZ 95.5 พร้อมให้นักเรียนพูดคุยและสัมภาษณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสื่อโทรทัศน์และวิทยุชั้นนำระดับประเทศ
เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท BEC TERO RADIO อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีคณะครู 7 คน และ นักเรียน 56 คน รวม 63 คน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<