โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5/4 – 5 , 5/7 – 10)
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากลที่ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 15.00 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<