การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ด.ญ.ลลิตา ดีเลิศ นักเรียนชั้น ม.1/3 และนางสาวพิชญ์สินี บู่สาลี นักเรียนชั้น ม.5/3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา
ในการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2561 (Line Tracking Robot Contest 2018)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร