ผ้าป่าการศึกษา

ผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โดยเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมและได้มีการแจกอาหารว่างให้กับ

นักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ด้วย.