Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบปีการศึกษา 2566

📌แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบปีการศึกษา 2566 ให้ตรวจสอบผลการเรียน ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 (หลัง 12.00 น.) ผ่านเว็บไซต์ระบบระบบสารสนเทศนักเรียน http://171.102.62.73/transcripts/
⏰นักเรียนที่จบการศึกษา (ต้องไม่มีผลการเรียน 0 ร มผ) ให้ไปติดต่อขอรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตรจบการศึกษา (ปพ.2) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป
—————————–
✅ หากนักเรียนต้องการใช้ใบ ปพ.1 เร่งด่วนก่อนวันกำหนดไปรับ ให้ไปติดต่อที่วิชาการโดยตรง และการรับแทนให้เฉพาะผู้ปกครองรับแทนเท่านั้น
⚠️ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพละ ไม่ทำสีผม
.
☎️มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 กด 1 (ในวันเวลาราชการ)
.
📒ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา