Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ถ่ายภาพและออกแบบกราฟิก)#2

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา                                      1  ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์(ถ่ายภาพและออกแบบกราฟิก)     1  ตำแหน่ง


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เวลา 09.30 – 15.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 1183

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม