Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน International Program (G7) และ English Program ปีการศึกษา 2567

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน International Program (G7) และ English Program ปีการศึกษา 2567
⏰ กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. (โปรดมาถึงก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที)
✅ เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 International Program (G7) ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3wkfZSB
✅ เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 English Program ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/49zEoSk
.
❓ มีคำถามหรือต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โดยตรง โทร.024487105 (ในวันเวลาราชการ) หรือ 024486130 024486931
.
🗒ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา