Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีคะแนนสอบรวมสูงสุด 5 อันดับแรก โครงการสอบ Pre ม.1 และ โครงการสอบ Pre ม.4 ปี 2567

📌 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีคะแนนสอบรวมสูงสุด 5 อันดับแรก และได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรโครงการสอบ Pre ม.1 ปี 2567 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แยกตามประเภทสอบห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ EP

⏰ กำหนดการมอบรางวัล วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. (โปรดไปรายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.)
🌐 เปิดดูรายชื่อได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3P91He7
📌 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีคะแนนสอบรวมสูงสุด 5 อันดับแรก และได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรโครงการสอบ Pre ม.4 ปี 2567 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แยกตามประเภทสอบห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ EP
⏰ กำหนดการมอบรางวัล วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. (โปรดไปรายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.)
🌐 เปิดดูรายชื่อได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3P91He7
.
📮 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา