Saturday, February 24, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

เข้ารับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และพิธีอัญเชิญรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ สู่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยมีคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนร่วมต้อนรับแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับฯ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของคณะครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนที่ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจนี้
.
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
?รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3R5H7v9