Sunday, April 14, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯสุขศึกษา

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TJDT Tour 2023-2024 ภาคกลาง สนามที่ 5

นายกตัญญู ชาระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คลาส A การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TJDT Tour 2023-2024 ภาคกลาง สนามที่ 5 ณ เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566
.
? ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
? ออกแบบประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา
?รูปภาพเพิ่มเติม : http://bit.ly/3OV4Cpu