Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์คณิตศาสตร์

? เชิญชวนสมัครสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ประจำปี 2566

?เชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ประจำปี 2566
.
? สมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3r2yFnp
? ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ https://bit.ly/3Z1cH0u
⏰ กำหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 15.50 – 16.50 น. ณ ห้องแผนการเรียนเตรียมวิศวะ อาคาร 5 ชั้น 4
.
? ออกแบบภาพข่าวและข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารวิชาการ
? ประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา