Friday, September 29, 2023
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ภาคใต้

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ พร้อมคณะผู้บริหารและครูจากทั้งสองโรงเรียน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3W5ML2F