Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 #ทั่วประเทศ โครงการ “P.S. PREP. COURSE #2023 – เตรียมน้องประถมสู่ถนน..โพธิสาร” ช่วงที่ 1 #เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566

 

 

? เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 #ทั่วประเทศ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในโครงการ “P.S. PREP. COURSE #2023 – เตรียมน้องประถมสู่ถนน..โพธิสาร” ช่วงที่ 1 #เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566
✅ เรียนวิชา “วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม”
? เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ลิงค์ https://bit.ly/43tojL1
? ค่าลงทะเบียนเดือนละ 1,500 บาทต่อคน
✳️ รายละเอียดขั้นตอนการเข้าเรียนและตารางเรียน เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/43nS7bU
⏰ เริ่มเรียนเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 66 ที่โรงเรียนโพธิสารฯ (Onsite) เวลา 09.00-15.00 น. #แต่งกายชุดไปรเวท (สุภาพ) / เรียนวันเสาร์ที่ 10, 17, 24 มิ.ย. 66 และ 1 ก.ค. 66
.
?มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 024486130 กด 1 สายตรง โทร. 024487105 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา