Tuesday, June 25, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ “เรียนเสริมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ P.S. Tutorial Course SaturdayClass 2023 ช่วงที่ 1 #เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566

? เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ “เรียนเสริมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ P.S. Tutorial Course SaturdayClass 2023 ช่วงที่ 1 #เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566
เรียนเสริม “วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม” เปิดดูตารางเรียนได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3jEQwwx
แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา… 1) กลุ่มเรียน 5 วิชา เรียนเป็นภาษาไทยกับครูไทย 2) กลุ่มเรียน 3 วิชา เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
? เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ลิงค์ https://bit.ly/43s1ozM
? ค่าลงทะเบียนกลุ่มเรียนละ 1,200 บาท ต่อเดือน
เริ่มเรียนเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 66 ที่โรงเรียนโพธิสารฯ (Onsite) เวลา 09.00-15.00 น. #แต่งกายชุดไปรเวท (สุภาพ) / เรียนวันเสาร์ที่ 10, 17, 24 มิ.ย. 66 และ 1 ก.ค. 66
.
?มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 024486130 กด 1 สายตรง โทร. 024487105 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
? ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap