📌 ประกาศแนวปฏิบัติของนักเรียนระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)”

ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่องแนวปฏิบัติของนักเรียนระหว่างเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)”
✅ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน / แนวปฏิบัติของนักเรียน กรณีปกติ, กรณีติดเชื้อ, กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง, กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
🌐 เปิดดูประกาศและรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3a4juSd
.
📮สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร.024486130 , 024486931
——————-
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงานวิชาการ
🎙 ออกแบบปกข่าวและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา