ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<