📌โครงการแนะแนว Online แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

📌โครงการแนะแนว Online แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในหัวข้อ “แนะแนวหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”
✅ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์
➡️ จัดขึ้นวันที่ 4 ก.ค. 65 เวลา 09.10 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 ชั้น 3
.
📮สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร.024486130 , 024486931
——————-
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
🎙 ออกแบบปกข่าวและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา