Friday, September 29, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมรับชม!! พิธีเปิด โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” SEASON 2

📌 เชิญร่วมรับชม!! พิธีเปิด โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” SEASON#2 ช่วงที่ 2 (ฟรี‼ สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ทั่วประเทศ) จัดโดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ หอประชุม อาคาร 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
✅ ประธานพิธีเปิดโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
🎥 รับชมออนไลน์ผ่านช่องทาง www.youtube.com/PSTutorLive
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว
🖥 ดูแลระบบการติวออนไลน์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา