การมอบถุงยังชีพที่ได้มาจากการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 1

📌 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อม คณะผู้บริหาร ครู และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมเดินทางไปมอบถุงยังชีพที่ได้มาจากการรับบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 1 โดยแบ่งกลุ่มการเดินทาง เป็น 4 เส้นทาง จำกัดผู้ร่วมเดินทาง เส้นทางละไม่เกิน 5 คนเพื่อลดความเสี่ยง อีกทั้งยังมีผู้ปกครองบางส่วนที่สะดวกมารับด้วยตนเอง ณ โรงเรียนฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
.
🎥 ถ่ายภาพ ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<