ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

📌 ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
🌎 ตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ลิงค์ http://www.ps.ac.th/transcripts
ตรวจสอบผลการเรียน Online ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น (ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียน)
นักเรียน ม.3 และ ม.6 ให้รอแจ้งกำหนดการรับประกาศนียบัตร และใบผลการเรียนอีกครั้ง
นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องการใช้ใบผลการเรียน ปพ.1, ปพ.7, Transcript หรือ Certificate ให้ดำเนินการยื่นใบคำร้อง ผ่านเว็บไซต์ http://49.229.102.163/academic และ รอ E-mail แจ้งกำหนดวันเวลา ที่จะให้ไปรับ
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ ระบบตรวจสอบผลการเรียนโดย #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา