การรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 Inter/EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program
และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือ International Program
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 English Program และห้องเรียน Intensive English Program
เน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้นข้น ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<