คณะผู้บริหารและครู ร่วมแสดงความยินดีกับนายอภิภูมิ เปี้ยปลูก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนวิมุตยายามพิทยากร
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<