ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู
ต้อนรับคระศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ)
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<