คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนายศิวกร ไชยธนภักดี ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
นายศิวกร ไชยธนภักดี ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
ณ ห้องประชุมโรงยิม โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<