วงโพธิสารซิมโฟนีออร์เคสตร้าเข้าร่วมบรรเลงในงาน “เกียรติยศแห่งความดี ศักดิ์ศรีชาว สพฐ.”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้รับมอบหมายให้นำวงโพธิสารซิมโฟนีออร์เคสตร้าเข้าร่วมบรรเลงในงาน “เกียรติยศแห่งความดี ศักดิ์ศรีชาว สพฐ.”
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงจำนวน 42 คน
ครูผู้ควบคุมวง ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ คำยุทา และนายขจร ปรีดากุล
ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน นายวสันต์ เกตุสุทธิ และนายปัญญาพันธ์ พวงโมรา
กำกับดูแลนักเรียนโดย นางสาวมนัญญา มาบางยาง
ถ่ายภาพโดย นางสาวปริญญ์ยุพา ฮวดปากน้ำ
อำนวยการแสดง ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
ณ ลานบริเวณอาคาร สพฐ. 3 และ 4 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<