Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งกำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.4 ห้องเรียน GP ปีการศึกษา 2567

📌แจ้งกำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.4 ห้องเรียน GP ปีการศึกษา 2567
⏰วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
✅ นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียน GP ประเภทสอบคัดเลือก และประเภทเงื่อนไขพิเศษ เวลาตามที่ระบุในภาพข่าว
✅ นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียน GP ที่เป็นนักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนโพธิสารฯ แยกตามแผนการเรียน และสอบคัดเลือกภายใน เวลาตามที่ระบุในภาพข่าว
——————-
ข้อมูลประกาศการรายงานตัว_มอบตัว
▶️ นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียน GP สอบคัดเลือกและเงื่อนไขพิเศษ เปิดดูได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/4adtnXo
▶️ นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียน GP ที่เป็นนักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนโพธิสารฯ มีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือก และสอบภายในได้ เปิดดูได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/49leAc2
——————-
⚠️ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดรูปแบบของโรงเรียนเดิม รองเท้านักเรียน/พละ นักเรียนไม่ทำสีผม / ผู้ปกครองแต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว กระโปรงคลุมเข่า
‼️หมายเหตุ : ถ้านักเรียนหรือผู้ปกครองไม่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์มาก่อนหน้านี้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หรือ ไม่มามอบตัว ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้
.
☎️มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 กด 1 (ในวันเวลาราชการ)
.
📒ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา