Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งกำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IP/EP/IEP/GP ปีการศึกษา 2567

📌แจ้งกำหนดการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567
⏰วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567
✅ นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IEP / GP ในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก และเงื่อนไขพิเศษ เวลาตามที่ระบุในภาพข่าว
✅ นักเรียนห้องเรียน International Program ชั้น G7 และ G7 รอบ 2 เวลา 08.30 น.
✅ นักเรียนชั้นเคลื่อน ห้องเรียน English Program ชั้น ม.3 และ ม.5 เวลา 08.30 น.
—————————–
ข้อมูลประกาศการรายงานตัว_มอบตัว
▶️ นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IEP / GP ในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก และเงื่อนไขพิเศษ เปิดดูได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/43ArJgf
▶️ นักเรียนห้องเรียน International Program ชั้น G7 และ G7 เปิดดูได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3TB4aiz
▶️ นักเรียนชั้นเคลื่อน ห้องเรียน English Program ชั้น ม.3 และ ม.5 เปิดดูได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3PFM1iu
⚠️ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดรูปแบบของโรงเรียนเดิม รองเท้านักเรียน/พละ นักเรียนไม่ทำสีผม / ผู้ปกครองแต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว กระโปรงคลุมเข่า
‼️หมายเหตุ : ถ้านักเรียนหรือผู้ปกครองไม่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์มาก่อนหน้านี้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หรือ ไม่มามอบตัว ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้
.
☎️มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 กด 1 (ในวันเวลาราชการ)
.
📒ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา