Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กำหนดการค่ายหุ่นยนต์นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ปีการศึกษา 2566

📌แจ้งกำหนดการค่ายหุ่นยนต์นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
✅ กำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ เปิดดูได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/48nZJ05
📋 ข้อมูลโดย : #กลุ่มบริหารวิชาการ #ห้องเรียนวิทยาศาสตร์_เทคโนโลยี #กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : #งานโสตทัศนศึกษา