Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

?ขอแสดงความยินดี นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้รับการคัดเลือก “เป็นบุคคล รัก ศรัทธาและเสียสละ อุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา”ประจำปี พ.ศ. 2567

?ขอแสดงความยินดี นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้รับการคัดเลือก “เป็นบุคคล รัก ศรัทธาและเสียสละ อุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา”ประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
.
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : #งานโสตทัศนศึกษา