Saturday, February 24, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร