Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? แจ้งกำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ และ เตรียมสถาปัตย์ ชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2565

 

? แจ้งกำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ และ แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565
✅ ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ เขื่อนขุนด่านปราการชล และธารา ชลพฤกษ์ รีสอร์ท เปิดดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/3GSmqxP
? หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะ ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3ksrktx / เตรียมสถาปัตย์ ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3HcYd6F
⚠️ #หมายเหตุ การแต่งกายวันเดินทาง แต่งกายด้วยเสื้อค่าย กางเกงขายาว สุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
———-
☎️ หากมีคำถามสงสัย ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 หรือเบอร์ตรง 024487105
.
? ข้อมูลโดย : #กลุ่มบริหารวิชาการ #กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : #งานโสตทัศนศึกษา