Friday, September 29, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 แจ้งเลื่อนประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 20 มกราคม 2566

📌 แจ้งเลื่อนประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
⚠️ โรงเรียนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
———-
☎️ หากมีคำถามสงสัย ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 หรือเบอร์ตรง 024487105
.
📋 ข้อมูลโดย : #กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : #งานโสตทัศนศึกษา