Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

 

? ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
✅ เปิดดูประกาศรายชื่อ และกำหนดการรายงานตัว/มอบตัว ได้ที่ https://bit.ly/3vYycBt
❗️ หากไม่มารายงานตัวในวัน และเวลาที่กำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
‼️ หากนักเรียนต้องการเปลี่ยนแผนการเรียนตามสิทธิ์ในประกาศฉบับนี้ ให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอประกาศกำหนดการรับสมัคร)
⚠️ #หมายเหตุ โรงเรียนโพธิสารพิทยากรไม่รับรายงานตัว และไม่รับมอบตัวนักเรียนที่ยังมีผลการเรียน 0, ร, มส หรือ มผ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
———-
☎️ หากมีคำถามสงสัย ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 หรือเบอร์ตรง 024487105
.
? ข้อมูลโดย : #กลุ่มบริหารวิชาการ
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : #งานโสตทัศนศึกษา