Sunday, February 5, 2023

รางวัลเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการคัดเลือกและเข้ารับ รางวัลเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ด้านวิชาการ นายพณิชพล เปลี่ยนขำ นักเรียนชั้น ม.6/3
ด้านกีฬาและนันทนาการ นางสาวชญาดา สมิทธิสุกุล นักเรียนชั้น ม.6/4
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา