Monday, March 27, 2023

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 โครงการ “P.S. PREP. COURSE #season2 ช่วงที่ 6 #เดือนมกราคม2566

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 #ทั่วประเทศ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในโครงการ “P.S. PREP. COURSE #season2 – เตรียมน้องประถมสู่ถนน..โพธิสาร” ช่วงที่ 6 #เดือนมกราคม2566
✅ เรียนวิชา “วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม”
🌐 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ลิงค์ https://forms.gle/pubwBCss6aZ8dWGv7
🆒 ค่าลงทะเบียนเดือนละ 1,500 บาทต่อคน
✳️ รายละเอียดขั้นตอนการเข้าเรียนและตารางเรียน เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3oA5y6c
⏰ เริ่มเรียนเสาร์ที่ 7 ม.ค. 66 ที่โรงเรียนโพธิสารฯ (Onsite)เวลา 09.00-15.00 น. #แต่งกายชุดไปรเวท (สุภาพ) / เรียนวันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 ม.ค. 65
.
📮มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 024486130 กด 1 สายตรง โทร. 024487105 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา