การแข่งขันกีฬาเทควันโด ทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ปทุมธานีเกมส์”

ด.ช.คชภพ วงศ์เจริญ นักเรียนชั้น ม.4
ด.ช.กมลเทพ สนธิเณร นักเรียนชั้น ม.1
(ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1 “ปทุมธานีเกมส์”
ได้เป็นตัวแทน นักกีฬาเทควันโด ทีมชาย ไปแข่ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37
แข่งขันระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2565