เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ทดลองเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร “P.S. PREP. COURSE 2022”

📌 เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ เตรียมน้องประถมสู่มัธยม โดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร “P.S. PREP. COURSE 2022”
✅ รายละเอียดโครงการและวิชาที่เปิดสอน เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3qR6fJ0
🌐 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 65 เป็นต้นไป ที่ www.ps.ac.th/prep
✅ กำหนดการเรียน (เรียนแบบ Online) ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 65 – 13 ก.พ. 65
▶️ ขั้นตอน วิธีการสมัคร และการชำระเงิน โปรดดูบนแผ่นภาพประชาสัมพันธ์
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🖥 ระบบรับสมัครเรียนโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา