แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับชั้นเป็นการสอบออนไลน์ (Online) ที่บ้าน

📌 แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับชั้นเป็นการสอบออนไลน์ (Online) ที่บ้าน
✅ ตามประกาศของโรงเรียน ที่ลิงค์ https://bit.ly/3zriyj8 (กรุณาอ่านประกาศโดยละเอียด)
⏰ วันที่ 11 และ 13 ม.ค. 65 # INTER Grade 7A และ 7B / ม.1 – ม.3 ทุกห้องเรียน (สอบ Online)
⏰ วันที่ 10, 12 และ 14 ม.ค. 65 # ม.4 – ม.6 ทุกห้องเรียน (สอบ Online)
🌐 เปิดดูตารางสอบได้ที่ https://bit.ly/3qKuYif
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา