ประกาศผลการประกวด “แข่งขันร้องเพลงคริสต์มาสนานาชาติ”

📌 ประกาศผลการประกวด “แข่งขันร้องเพลงคริสต์มาสนานาชาติ”
🌐 ผลการประกวดเปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3te8dWP
▶ นักเรียนติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (อาคาร 1 ชั้น 6) ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
.
📮ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา