กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ม.ต้น (ม.1-ม.3)

📌 แจ้งกำหนดการ การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ม.ต้น (ม.1-ม.3) ทั้งชายและหญิง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 (ตามตารางกำหนดการแต่ละระดับชั้นและห้องเรียน) ณ บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร-สนามหน้าเสาธง
📮 โปรดอ่านเอกสารชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ กำหนดการ และการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3qlJa2C (โปรดอ่านให้ละเอียด)
🌐 1)ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองฯ ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3B4fadU หากไม่มีเครื่องพิมพ์ติดต่อรับได้ที่ รปภ.ประตูหน้าโรงเรียน
‼️ ผู้ปกครองโปรดส่งนักเรียนหน้าโรงเรียน เฉพาะนักเรียนเท่านั้นที่เข้าภายในสถานที่ฉีดวัคซีนได้ (เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19)
.
☎️ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้โดยตรงที่ งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โทร.024486130 ต่อ 511
.
📚 ข้อมูลโดย : งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษา