ประกาศกำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
✅ เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
🌏 เปิดดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3i5z29V
‼ โปรดอ่าน ในส่วนของ รายชื่อนักเรียน / ห้องเรียน / ตารางเรียน ของทุกระดับชั้น จะแจ้งให้ทราบในประกาศถัดไป
….
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา