ประกาศผลคะแนนสอบ Pre ม.1 ปี 2564

📌 ประกาศผลคะแนนสอบ โครงการ Pre ม.1 ปี 2564
✅ เปิดดูได้ที่เว็บไซต์ www.ps.ac.th/prem1
นักเรียนที่มีคะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด / นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ติดต่อรับเกียรติบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารวิชาการ
.
📮 มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
🎥 ข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษา